Προσέχετε το βάθος πέλματος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το πέλμα του ελαστικού – έχει σημαντική επίπτωση σε πολλά κριτήρια απόδοσης. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το βάθος του πέλματος, που πρέπει σύμφωνα με το νόμο να είναι τουλάχιστον

1,6 mm¹. Αν οδηγείτε με μικρότερο βάθος πέλματος, διακινδυνεύετε να πληρώσετε πρόστιμο.Οι Δείκτες Φθοράς Πέλματος είναι σημαντικά εργαλεία για τον καθορισμό του υπόλοιπου βάθους πέλματος. Είναι ανυψωμένα σημεία στις κύριες διαμήκεις αυλακώσεις του πέλματος, κατανεμημένα στην περιφέρεια του ελαστικού, που φτάνουν στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο πέλμα στο 1,6mm.

Συνιστούμε:

Επειδή τα φθαρμένα ελαστικά αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο για υδρολίσθηση και μειώνουν την ικανότητα φρεναρίσματος στο βρεγμένο², συνιστούμε στους οδηγούς να αλλάζουν ελαστικά πριν φτάσουν στο νόμιμο ελάχιστο βάθος πέλματος.Ένας καλός πρακτικός κανόνας είναι να αλλάζετε τα θερινά ελαστικά όταν τους απομένει πέλμα 3 mm και τα χειμερινά ελαστικά στα 4 mm.³

pelma

Pin It