Πώς ελέγχετε το επίπεδο φθοράς του ελαστικού;

Το πέλμα είναι το μοναδικό τμήμα του ελαστικού που εξασφαλίζει την πρόσφυση στον δρόμο. Το ύψος του σκαλίσματός του είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια του οχήματός σας. Το βάθος σκαλίσματος αντικατοπτρίζει την υγεία του ελαστικού. Η οδήγηση με φθαρμένο ελαστικό αυξάνει τον κίνδυνο κλαταρίσματος, υδρολίσθησης και μειώνει την ικανότητα μετακίνησης υπό χειμερινές συνθήκες.  Το μικρό ύψος σκαλίσματος τον χειμώνα μειώνει σοβαρά την πρόσφυση και τον έλεγχο του οχήματος.  Οι αυτοκινητιστές που κινούνται με ελαστικά το ύψος σκαλίσματος των οποίων είναι χαμηλότερο από το νόμιμο όριο διατρέχουν τον κίνδυνο να διαπράξουν παράβαση.

Στάδιο 1 Πρόσβαση στο πέλμα

treads small1Το πρώτο στάδιο για να ελέγξετε το ύψος σκαλίσματος είναι να επιτύχετε μία καλή οπτική γωνία στα εμπρός ελαστικά.

  • Σταθμεύστε το όχημα πάνω σε μια επιφάνεια επίπεδη και ομοιογενή
  • Δέστε το χειρόφρενο
  • Στρίψτε το τιμόνι στις 45°, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να έχετε σαφή ορατότητα του εμπρός ελαστικού πριν αρχίσετε την επιθεώρηση του περί ου ο λόγος ελαστικού

Στάδιο 2 - Έλεγχος του σκαλίσματος

treads small2Μπορείτε κατόπιν να ελέγξετε το βάθος σκαλίσματος και την κατάσταση του ελαστικού. Μην επαφίεστε στις εκτιμήσεις σας ! Μετρήστε το ύψος σκαλίσματος με τη βοήθεια ενός μετρητή βάθους σκαλίσματος που είναι εύκολος στη χρήση. Δεν παίρνει περισσότερο από μερικά λεπτά.

Τα ελαστικά πρέπει να εμφανίζουν ύψος σκαλίσματος τουλάχιστον 1,6 mm σε όλη την περίμετρο και σε μια κεντρική λωρίδα που θα αποτελείται από τα τρία τέταρτα του φάρδους του ελαστικού. Να μετράτε πάντοτε το βάθος σκαλίσματος σε διάφορα σημεία. Όλα τα ελαστικά έχουν «μάρτυρες φθοράς» στα κύρια αυλάκια. ‘Πταμ το επίπεδο φθοράς του σκαλίσματος φτάνει στο ίδιο επίπεδο με τον «μάρτυρα φθοράς», το ελαστικό είναι στο νόμιμο όριο και πρέπει να αντικατασταθεί

Μην διστάσετε να ζητήσετε συμβουλή από τον ειδικό σας για τα ελαστικά.

Pin It