Η ιστορία της αποθήκευσης

Χειρισμός και Αποθήκευση Ελαστικών

Το προσδόκιμο ζωής των ελαστικών σας είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής και τις επιδόσεις των ελαστικών σας, πάντως, χειριζόμενοι αυτά και αποθηκεύοντάς τα όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

Όταν τα ελαστικά μένουν έξω, αχρησιμοποίητα για μακρές χρονικές περιόδους (ένα μήνα ή και περισσότερο), οι επιφάνειές τους ξηραίνονται και εμφανίζονται επιφανειακές ρωγμές που ονομάζονται Κρακελαρίσματα του Καιρού ή Κρακελαρίσματα του Όζοντος. Γι' αυτό, τα ελαστικά πρέπει πάντοτε να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, ψυχρό, στεγνό και καθαρό.

Πάρτε το βάρος από τα πόδια τους

Εάν η αποθήκευση είναι για ένα μήνα ή περισσότερο, απαλλάξτε τα ελαστικά από το βάρος ανασηκώνοντας το αυτοκίνητο ή ξεμοντάροντας τα ελαστικά από το αυτοκίνητο. Αν όχι θα μπορούσε τούτο να οδηγήσει σε ζημιά, σε πρόωρη γήρανση του ελαστικού ή σε αιφνίδια καταστροφή του.

Comtent WinterStorageΚρατήστε τα μακριά από τον κίνδυνο ζημιάς

Όταν τα ελαστικά είναι αποθηκευμένα, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένα μακριά από ζεστούς σωλήνες και ηλεκτρογεννήτριες.  Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες αποθήκευσης είναι καθαρές και δεν έχουν γράσα, πετρέλαια ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη γόμα. Τα ελαστικά που εκτίθεται σε τέτοιου είδους ύλες κατά την αποθήκευση, μπορεί να υποστούν αιφνίδια καταστροφή ενώ θα κινούνται όταν τοποθετηθούν και πάλι σε όχημα.

Στοιβασία και Χειρισμός

Εάν τα ελαστικά σας μπορούν να στοιβαχτούν, βεβαιωθείτε ότι δεν παραμορφώνονται.  Εάν παραμείνουν αποθηκευμένα για μακρά χρονική περίοδο αλλάξτε τους θέση στη στοίβα. Προσπαθήστε ν' αποφύγετε να στριμώξετε τα ελαστικά σας κάτω από βαριά αντικείμενα. Τα αξεσουάρ πρέπει ν' αποθηκεύονται με την αρχική συσκευασία τους, σε επιφάνειες που να μην παρουσιάζουν κινδύνους για κοψίματα, σχισίματα ή διατρήσεις. Όταν χειρίζεστε ελαστικά και αξεσουάρ, χρησιμοποιείτε εργαλεία και εξοπλισμό που δεν προκαλούν κινδύνους για τα ελαστικά. Όταν χειρίζεστε τα ελαστικά συνιστάται θερμά να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και ενδύματα.

Βραχυπρόθεσμη αποθήκευση

Αποθηκεύετε τα ελαστικά το ένα πάνω από το άλλο, κατά προτίμηση πάνω σε παλέτες. Όμως προσπαθήστε να μην τα επισωρεύετε σε ύψος μεγαλύτερο από 1.20 μέτρα. Να αντιστρέφετε τη σειρά των ελαστικών κάθε τέσσερις εβδομάδες. Όταν τα ελαστικά είναι τοποθετημένα σε ζάντες, αποθηκεύστε τα ξεφούσκωτα σε κατακόρυφη θέση ή σε μία μόνο σειρά σε ράφια.

 

 

 

Μακροπρόθεσμη αποθήκευση

Για πιο μακροπρόθεσμη αποθήκευση, τοποθετήστε κατακόρυφα σε ράφια που να απέχουν τουλάχιστον 10cm από το έδαφος. Προσεκτικά, αλλάζετέ τους θέση μεταξύ τους μια φορά το μήνα, ώστε να αποφύγετε τις παραμορφώσεις. Εάν τα ελαστικά δεν χρησιμοποιηούνται για μακρό χρονικό διάστημα, να ελέγχετε την πίεση τακτικά και να τη διατηρείτε στα επίπεδα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Αποθήκευση των Χειμερινών ελαστικών

Η τήρηση αυτών των λίγων προληπτικών κανόνων κατά την αποθήκευση, θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε τα χειμερινά ελαστικά σας σε άριστη κατάσταση:

Πριν ξεμοντάρετε τα ελαστικά σας, σημειώστε τη θέση τους στο αυτοκίνητο. Αυτό θα σας επιτρέψει να τοποθετήσετε τα εμπρός ελαστικά σας πίσω τον επόμενο χειμώνα, ώστε να εξισορροπήσετε τη φθορά. Καθαρίστε τους τροχούς και τα ελαστικά σας με νερό και στεγνώστε τα καλά ώστε να αποφύγετε τυχόν διαβρώσεις.
Απομακρύνετε πέτρες και σκουπίδια που τυχόν έχουν παγιδευτεί στα αυλάκια του ελαστικού. Αν τα ελαστικά σας είναι μονταρισμένα σε ζάντες, κρεμάστε τα από ψηλά ή τοποθετήστε τα επίπεδα κάτω. Εάν είναι ξεμονταρισμένα, αποθηκεύστε τα όρθια ή επίπεδα. Αποθηκεύστε τα ελαστικά σας μακριά από το φως, ιδανικά σ' ένα χώρο ψυχρό και στεγνό. Προ παντός, μην τα αποθηκεύετε κοντά σε διαλυτικά (καύσιμα, λάδια, κλπ.).

Pin It