Τρεις βασικές αιτίες για τα προβλήματα των ελαστικών

Αποφύγετε τα Προβλήματα των Ελαστικών με την Καλύτερη Γνώση των Ελαστικών

Τα απρόοπτα του δρόμου, όπως οι λακκούβες, τα γιαλιά ή οι πέτρες, συνήθως δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν. Υπάρχουν ωστόσο τρεις βασικές αιτίες προγλημάτων για τα ελαστικά που μπορούν να αποφευχθούν: η ακατάλληλη πίεση αέρα, η ακατάλληλη ταχύτητα και η υπερφόρτωση. Λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για να τις αποφύγετε, θα εξασφαλισετε ασφαλίεστερη κίνηση και μεγαλύτερη διάρκεια για τα ελαστικά σας.

Υποπίεση ή Υπερπίεση

Τα ελαστικά σε υποπίεση ή σε υπερπίεση μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των ελαστικών σας, την άνεσή σας στην οδήγηση, την ελκτικότητα και το φρενάρισμα. Η υποπίεση δημιουργεί υπερβολική κάμψη του σκελετού του ελαστικού, που καταλήγει σε υπερθέρμανση, αύξηση της αντίστασης στην κύλιση και πρόωρη φθορά. Σε ακραίες περιπτώσεις, η υποπίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ελαστικό.  n extreme cases, under inflation can cause tyre damage. Επίσης, η υπερπίεση οδηγεί σε συντόμευση της διάρκειας ζωή του ελαστικού, σε μειωμένη πρόσφυση και προκαλεί ανομοιόμορφη φθορά.

Οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες

Η οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες έχει περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά, παρά η οδήγηση σε πιο χαμηλές ταχύτητες. Εάν έχει υπάρξει πρόσκρουσε σε αντικείμενο στο δρόμο, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκληθεί ζημιά στο ελαστικό παρά σε χαμηλότερη ταχύτητα.

Η οδήγηση σε υψηλή ταχύτητα οδηγεί το ελαστικό να αναπτύξει υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ελαστικό. Μπορεί επίσης να προκληθεί αιφνίδια καταστροφή του ελαστικού και γρήγορη απώλεια αέρα. Η παράλειψη να ελεγχθεί ένα όχημα εάν υπήρξε εμπειρία με αιφνίδια απώλεια αέρα σε ελαστικό, είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Εάν δείτε οποιαδήποτε ζημιά σε ελαστικό ή σε τροχό, αντικαταστήστε το με τη ρεζέρβα αμέσως, και κατόπιν πηγαίνετέ το για έλεγχο στον προμηθευτή σας MICHELIN.

Υπερφόρτωση

Για να είστε βέβαιοι ότι τα ελαστικά σας δεν είναι υπερφορτωμένα, ελέγξτε το μέγιστο φορτίο που προβλέπεται για τα ελαστικά σας, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα πλευρά των ελαστικών σας. Μην υπερβαίνετε αυτό το όριο. Τα ελαστικά που φορτώνονται πέρα από το μέγιστο φορτίο τους, μπορεί να αναπτύξουν υπερβολική θερμοκρασία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδια καταστροφή. Επίσης, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σε σχέση με τα φορτία. Μην υπερβαίνετε το μεικτό βάρος ανά άξονα που προβλέπεται για τον κάθε άξονα του οχήματός σας.

Pin It